Начало (дата и время): 11.03.2022 14:30

Конец (дата и время): 11.03.2022 17:00

Контингент педагогических работников: Учителя и преподаватели физики