Начало (дата и время): 14.04.2022 14:00

Конец (дата и время): 14.04.2022 17:00

Контингент педагогических работников: Учителя и преподаватели математики