Начало (дата и время): 29.03.2022 14:00

Конец (дата и время): 29.03.2022 16:30

Контингент педагогических работников: Учителя и преподаватели математики